22 woningen in Zeewolde

22 woningen in Zeewolde

In Zeewolde zijn 22 woningen ontwikkeld en gebouwd door Van Wijnen uit Harderwijk. Het project bestaat uit 2 vrijstaande woningen, 4 2/1kappers en 3 blokken 4 rijwoningen.

Alle woningen hebben 2 volledige bouwlagen en een royale zolder.  De dakvorm is een zadeldak. Op de 4 hoeken van het totale ontwikkelblok wordt een accent gemaakt door de kapvorm te draaien en daarmee het blok als geheel aan elkaar te verbinden.

Het idee achter het ontwerp is dat er per woonblok variatie is waarbij de samenhang niet uit het oog wordt verloren.

De variatie ontstaat door met verschillende kleuren baksteen te werken en accenten te leggen met eenvoudige maar effectieve middelen zoals gekeimde vlakken, siermetselwerk en gemetselde kaders.

Het keimwerk meandert als het ware over de gevels van de woonblokken. Bij het ene blok ligt het accent op de beganegrond en bij het naastgelegen blok op de verdieping. De woningen hebben daardoor een hoge mate van individualiteit maar ook van onderlinge verbondenheid.

Op de 4 hoeken van het gehele blok wordt het keimwerk de hoek omgezet, daarmee reagerend op het fiets- en voetpad in de openbare ruimte.

De kleuren- en materialen zijn tijdloos en duurzaam van aard. Voor de variatie is een rode en grijze baksteen toegepast en wordt voor de samenhang met 1 type dakpan gewerkt. De dakpannen zijn keramisch en de kozijnen worden van hout gemaakt.

Langs de openbare weg worden de percelen afgescheiden met een beuken haag en ook rond de parkeerkoffer komt een beukenhaag. De woningen op de koppen krijgen gedeeltelijk een afscheiding van gaashekwerk met palen en voorzien van Hedera klimop beplanting.

00
00
00
00
00
00
00
0342 417 459