Ga naar de inhoud

Herontwikkeling fabrieksterrein Zwartebroek 

In Zwartebroek is de voormalige locatie van een broodfabriek herontwikkeld. De bestaande bedrijfsbebouwing, silo’s, laadperrons en nog enkele agrarische gebouwen zijn gesloopt. Op het terrein zijn 3 vrijstaande woningen, 4 twee-onder- één kappers en een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. De woningen staan langs de Damweg en Veenburgerweg en variëren in architectuur.

 

Het bedrijfsverzamelgebouw is in het midden van de locatie gesitueerd met daaromheen de woningen. Het bedrijfsverzamelgebouw is niet direct zichtbaar vanaf de weg. Het bedrijfsverzamelgebouw is ontworpen in de vorm van een stal met een lage goot- en nokhoogte.  De nok van het bedrijfsverzamelgebouw is evenwijdig gemaakt aan de nokrichting van de belendende stal en daarmee verankerd op deze plek. In het gebouw zitten meerdere units varierend van 33 tot 154m2. De totale footprint is dan 900m2. Er zijn 20 parkeerplaatsen en de ontsluiting is op de Veenburgerweg.

 

In nauwe samenwerking met de ontwikkelaar heeft ons bureau de planologische procedure begeleid en de nodige aanvragen voor omgevingsvergunningen geregeld. De uitvoering is gedaan door Bouwbedrijf Hardeman uit Lunteren.

 

6 woningen aan de Damweg 53, 55, 57, 1A, 1B en 1C

Bedrijfsverzamelgebouw aan de Veenburgerweg 1D t/m 1K

Volgend project

Woningbouw in Zeewolde en Uddel